MUDr. M. Bednář, Ph.D.

posted in: Uncategorized | 0

MUDr. Michal Bednář, Ph.D. (*1976) promoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové (2001), získal specializovanou způsobilost v oboru neurologie (2007) a rehabilitační a fyzikální medicína (2014), licenci pro elektromyografii (2007) a myoskeletální medicínu (2014).

Ve své kariéře působil mimo jiné 10 let ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, v letech 2010-2012 jako primář (zástupce přednosty) neurologické kliniky, v letech 2012-2015 jako vedoucí lékař lůžkového oddělení rehabilitační kliniky. Podílel se také na výuce lékařů i fyzioterapeutů a získal vědeckou hodnost Ph.D. za práci týkající výzkumu mozku u migrény. V letech 2016-2018 pracoval jako primář Neurologického oddělení a Iktového centra v Oblastní nemocnici Trutnov.

V roce 2018 založil Centrum neurorehabilitace a myoskeletální medicíny v Hradci Králové, specializované odborné pracoviště se zaměřením na ambulantní rehabilitaci zejména u neurologických nemocných. Pracoviště od roku 2018 provozuje ambulanci rehabilitačního lékaře, od roku 2019 potom i pracoviště fyzioterapie.

Absolvoval vedle výše uvedeného vzdělávání v neurologii a rehabilitaci také další kurzy (mj. rehabilitace v pediatrii, rehabilitace spastické parézy a aplikace botulotoxinu, kurz A Vojtovy metody u dětí a jiné). Věnuje se také rehabilitaci u dětí (Prointepo – komplexní rehabilitace) a v rámci neurologické praxe elektromyografii (EMG) na pracovišti v Hradci Králové a v Litomyšli. Po celou svoji praxi spolupracuje s pacientskými organizacemi (Parkinson klub, Roska).