Fyzioterapie / ceník

posted in: Uncategorized | 0

Fyzioterapie je prováděna zkušenými fyzioterapeuty, kteří disponují vzděláním v celé řadě fyzioterapeutických metod (proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Bobath koncept, senzomotorická stimulace, spirální stabilizace, synergická reflexní terapie, kraniosakrální terapie a jiné).

Podmínkou přijetí k fyzioterapii je vstupní vyšetření a stanovení terapie MUDr. M. Bednářem, Ph.D. (specializace v neurologii a rehabilitační a fyzikální medicíně). Vyšetření a případné léčebné úkony lékaře jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění (smlouvy zajištěny se všemi zdravotními pojišťovnami).

Fyzioterapie je poskytována v samopláteckém režimu (zařízení nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro fyzioterapii).

Ceník _________ 700 Kč / 60 min. ________ 500 Kč / 30 min.